میوزیک

به دلیل داخلی بودن سرورهای میوزیک ترافیک دانلود نیم بها میباشد
تاریخ انتشار : 27 اکتبر 2020

آهنگ کرمانجی کانیان ورکتن از جمشید مهنانی

با صدای : جمشید مهنانی

نام آهنگ کرمانجی : کانیان ورکتن

پخش اختصاصی از رسانه میوزیک

دانلود آهنگ کرمانجی جمشید مهنانی به نام کانیان ورکتن

ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 27 اکتبر 2020

آهنگ کرمانجی ماه پری از جمشید مهنانی

با صدای : جمشید مهنانی

نام آهنگ کرمانجی : ماه پری

پخش اختصاصی از رسانه میوزیک

دانلود آهنگ کرمانجی جمشید مهنانی به نام ماه پری

ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 27 اکتبر 2020

آهنگ کرمانجی بی ته خراوه حاله من از جمشید مهنانی

با صدای : جمشید مهنانی

نام آهنگ کرمانجی : بی ته خراوه حاله من

پخش اختصاصی از رسانه میوزیک

دانلود آهنگ کرمانجی جمشید مهنانی به نام بی ته خراوه حاله من

ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 27 اکتبر 2020

آهنگ کرمانجی چین چین دامان از جمشید مهنانی

با صدای : جمشید مهنانی

نام آهنگ کرمانجی : چین چین دامان

پخش اختصاصی از رسانه میوزیک

دانلود آهنگ کرمانجی جمشید مهنانی به نام چین چین دامان

ادامه و دانلود ...
تاریخ انتشار : 27 اکتبر 2020

آهنگ کرمانجی کانیان ورکتن از جمشید مهنانی

با صدای : جمشید مهنانی

نام آهنگ کرمانجی : کانیان ورکتن

پخش اختصاصی از رسانه میوزیک

دانلود آهنگ کرمانجی جمشید مهنانی به نام کانیان ورکتن

ادامه و دانلود ...